facebook.pl/joyfitnessmielecVideo tour

Polityka prywatności na stronie www

Polityka prywatności na stronie www

1.    Cel Polityki i Definicje:

 1)       Administrator –Park Handlowy – Strefa  Sp.  o. o., ul. Szafera 33, 39-300 Mielec.

2)       Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3)       Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

4)       RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

5)       Strona www – strona www prowadzona przez Administratora pod adresem www.joyfitnessclub.com.

6)       Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę www lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony www Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika na Stronie www. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Strony www przez Użytkownika.

2.   Ciasteczka (pliki cookie)

Nasza Strona www używa ciasteczek. Ciasteczka to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę Użytkownika. Ciasteczka nie szkodzą komputerowi Użytkownika i nie zawierają wirusów. Ciasteczka sprawiają, że nasza Strona www jest bardziej przyjazna dla Użytkownika, wydajna i bezpieczna.

Większość używanych przez nas ciasteczek, to tak zwane „ciasteczka sesji”. Zostają one automatycznie usunięte po zakończeniu wizyty na naszej Stronie www przez Użytkownika. Inne ciasteczka pozostają w pamięci urządzenia, dopóki nie zostaną usunięte przez Użytkownika. Te ciasteczka umożliwiają rozpoznanie przeglądarki gdy Użytkownik ponownie odwiedzi naszą Stronę www.

Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, aby informowała o stosowaniu ciasteczek, by każdorazowo Użytkownik mógł zdecydować, czy zechce zaakceptować czy też odrzucić ciasteczka. Alternatywnie, przeglądarka Użytkownika może zostać skonfigurowana tak, aby pod pewnymi warunkami, automatycznie akceptowała ciasteczka, aby zawsze je odrzucała, bądź aby automatycznie usuwała ciasteczka po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie ciasteczek może ograniczyć funkcjonalność tej Strony www.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z wykorzystaniem plików cookies jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

3.   Inne gromadzone treści

Administrator automatycznie pobiera i przechowuje informacje, które przeglądarka Użytkownika automatycznie przesyła do nas w postaci:

·         Rodzaju i wersji przeglądarki

  • Używanego systemu operacyjnego
  • Referencyjnego URL
  • Nazwy hosta łączącego się komputera
  • Dokładnej daty i czasu zgłoszenia przez serwer
  • Adresu IP.

Dane te nie zostaną połączone z danymi z innych źródeł.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający nakonieczności zapewnienia właściwego działania Strony www oraz analizy  sposobu wykorzystania Strony www przez Użytkowników.

 

4.    Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych na Stronie www.

Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony www (w tym adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii), przetwarzane są przez Administratora:

1)       w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie www – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

2)       w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;

3)       w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.

Aktywność Użytkownika na Stronie www, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeśli Użytkownik przesyła do nas pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, pobierzemy dane wprowadzone do formularza, w tym podane dane kontaktowe, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez Państwa zgody.

W celu obsługi żądania lub udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego – podstawą prawną przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest umożliwienie obsługi żądań oraz udzielania odpowiedzi na pytania zadawane przez osoby zainteresowane usługami lub produktami Administratora.

W przypadku odwiedzin naszej Strony www, przeprowadzone mogą zostać analizy statystyczne zachowania Użytkownika w sieci. Dzieje się to głównie za pośrednictwem „ciasteczek” i analityki. Analiza zachowania Użytkownika w sieci jest anonimowa, to znaczy że nie będziemy mogli zidentyfikować Użytkownika na podstawie tych danych. Użytkownik może nie zgodzić na tę analizę lub jej zapobiec, używając określonych narzędzi.

 

5.    Okres przetwarzania danych osobowych

Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania umowy, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

 

6.    Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny ul. Szafera 33, 39-300 Mielec.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych dla celów marketingowych, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem Administratora, a także – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika – w innych przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych).

 

7.    Odbiorcy danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych; a w związku z realizacją usług: podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

8.    Matomo

Strona www korzysta z ogólnie dostępnego serwisu analiz sieciowych Matomo. Matomo korzysta z tak zwanych „ciasteczek”. Są to pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu Użytkownika, które pozwalają na analizę sposobu korzystania przez Użytkownika ze Strony www. W tym celu, zebrane przez ciasteczka informacje o korzystaniu ze Strony www są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP poddany jest anonimizacji przed jego zapisaniem.

Ciasteczka Matomo pozostają w pamięci urządzenia Użytkownika, dopóki nie zostaną usunięte przez Użytkownika. Przechowywanie przez Administratora ciasteczek Matomo odbywa się na podstawie art. 6  ust.1 lit. f) RODO ze względu na uzasadniony interes Administratora polegający na analizowaniu zachowania Użytkownika, w celu optymalizacji swojej Strony www.

Wygenerowana przez ciasteczka informacja o sposobie korzystania przez Użytkownika ze Strony www nie zostanie ujawniona stronom trzecim. Użytkownik uniemożliwić przechowywanie tych ciasteczek, wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce. Jednakże, pragniemy podkreślić, że działanie to może oznaczać, iż Użytkownik nie będzie mógł w pełni korzystać z funkcjonalności Strony www.

W przypadku gdy Użytkownik nie zgadza się na przechowywanie i wykorzystanie danych, można wyłączyć tę funkcję tutaj. W takim wypadku, ciasteczko „opt-out” będzie przechowywane w przeglądarce Użytkownika, aby uniemożliwić Matomo przechowywanie danych Użytkownika. Jeśli Użytkownik usunie swoje ciasteczka, będzie to oznaczało usunięcie również ciasteczka „opt-out”. Przy powrocie na naszą Stronę www, konieczne będzie ich ponowne aktywowanie, jeśli Użytkownik życzy sobie aby jego działania nie były śledzone.

9.    Mapy Google

Strona www korzysta z serwisu Google Maps poprzez API. Operatorem serwisu jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

W celu korzystania z Google Maps, niezbędne jest zapisanie adresu IP Użytkownika. Informacja ta jest przesyłana i przechowywana na serwerze Google w USA. Administrator nie ma wpływu na ten transfer danych.

Korzystamy z Google Maps aby uczynić naszą Stronę www bardziej atrakcyjną i ułatwić lokalizację miejsc wyszczególnionych na naszej Stronie www. Stanowi to uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dodatkowe informacje na temat posługiwania się danymi Użytkowników dostępne są w deklaracji o ochronie danych Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

10.  Przekazywanie danych poza EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

·         współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;

·         stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;

·         stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;

·         w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

11. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Strona www korzysta z szyfrowania SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłanych danych osobowych i informacji poufnych, takich jak zapytania, które wysyłane są przez Użytkowników. Użytkownik może rozpoznać zaszyfrowane połączenie poprzez zmianę adresu strony w przeglądarce z "http://" na "https://" i pojawienie się obok ikony kłódki. Jeśli aktywowane jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane przekazywane, nie zostaną przeczytane przez osoby trzecie.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

12. Dane kontaktowe

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub adres korespondencyjny ul. Szafera 33, 39-300 Mielec.

13. Zmiany Polityki.

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta 25 maja 2018 r.

 

 

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Cookies to małe, nieszkodliwe pliki tekstowe przechowywane przez Twoją przeglądarkę . Nasza strona wykorzystuje te pliki do zapisywania Twoich preferencji w celu ułatwienia przeglądania . Nie musisz obawiać się o swoją prywatność. Korzystanie z naszej strony bez zmian ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane przez Twoją przeglądarkę. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies..